• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/cofradiadeaguino.com/httpdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/cofradiadeaguino.com/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vhosts/cofradiadeaguino.com/httpdocs/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/cofradiadeaguino.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vhosts/cofradiadeaguino.com/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vhosts/cofradiadeaguino.com/httpdocs/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: A entidade titular deste "sitio web corporativo" é a Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño, con domicilio en Porto, nº 5, 15965, Aguiño - Riveira, A Coruña, e con número de C.I.F: G-15027220. Correo electrónico de contacto: info@cofradiadeaguiño.com.

USUARIOS: O acceso e/ou uso do presente sitio web corporativo de "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL: O presente sitio web corporativo proporciona o acceso a información (en diante, "os contidos") en Internet pertencente a "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" aos que o USUARIO pode ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" ofrece a través do seu sitio web corporativo e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño", dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web corporativo, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc...), titularidade de "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación publica, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño". O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño". Poderá visualizar os elementos do sitio web corporativo e ata imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño".

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS: "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu sitio web corporativo, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu sitio web corporativo.

EMPREGO DE COOKIES: "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do USUARIO polo seu sitio web corporativo. As cookies asócianse unicamente a un USUARIO anónimo e o seu computador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do USUARIO. O USUARIO poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño", sen que iso prexudique a posibilidade do USUARIO de acceder aos Contidos.

ENLACES: No caso de que no sitio web corporativo dispuxésense enlaces ou hipervínculos hacia outros sitios de Internet, "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" non exercerá ningún tipo de control sobre devanditos sitios e contidos.

En ningún caso "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN: "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao seu sitio web corporativo e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES: "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu sitio web corporativo exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre "Confraría de Pescadores de Carreira - Aguiño" e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais pertinentes.